OK

 

توانمندی‌ها

طرح توسعه این مجتمع باهدف ساخت و تعمیر انواع کشتی‌ها و سازه‌های دریایی با مشخصات ذیل است:

نفت‌کش‌هایVLCC  با ظرفیت 300000 تن.

کشتی حمل گاز مایع (LNG ) با ظرفیت 140000مترمکعب

کشتی کانتینر بر با ظرفیت TEU3500

کشتی فله‌بر سایز پاناماکس

دکل‌های حفاری دریایی(Jack up )